Færdselsregler på ARoS

Færdselsregler på ARoS

Se og download færdselsregler til brug for skoleklasser og andre institutionsgrupper

Velkommen til ARoS Aarhus Kunstmuseum. Vi håber, I må få en rigtig god oplevelse af jeres besøg på museet. For at sikre dét for både jer og for museets øvrige gæster, har vi udformet nedenstående færdselsregler. Reglerne er også til for at forhindre, at de udstillede kunstværker lider overlast.

Hent færdelsregler til underskrivning her (pdf)

Gruppens leder er ansvarlig for, at museets regler overholdes, og at alle i gruppen er bekendt med disse.

  • Gruppen færdes samlet under hele besøget under lærerens/lederens opsyn med mindre andet er aftalt.
  • Færdsel på museet skal foregå roligt og under hensyn til museet øvrige gæster.
  • Det er ikke tilladt at berøre værkerne.
  • Henstillinger fra museets personale skal følges.
  • At gruppen forholder sig i absolut stilhed i regnbuen (Your rainbow panorama)

Af hensyn til kunstværkernes sikkerhed, skal rygsække og større tasker anbringes i garderoben.

Af hensyn til museets modtagelige gulve må grupper, der ønsker at tegne, kun benytte tørre materialer/farver.

I udstillingen A Surreal Shock må der ikke medbringes tegneredskaber, med mindre det sker sammen med museets omvisere.

Man er altid velkommen til at kontakte museets vagt/servicepersonale ved tvivlsspørgsmål, eller hvis man har behov for særlige aftaler.