Jenny Holzer
For Aros (2022)

Jenny Holzer
For Aros (2022)

For Aros (2022). ARoS 2023 © Jenny Holzer

Jenny Holzers værk For Aros (2022), der er skabt særligt til museet, består af tre bænke i hvidt marmor samt et flerfarvet vertikalt LED-skilt, der er knap 3,5 meter højt. Hver bænk har indgraveret ti inskriptioner fra Holzers banebrydende værk Truisms (1977-79), alle udvalgt af kunstneren i tæt dialog med ARoS' kuratorer.

LED-skiltet er programmeret med udpluk fra nogle af Holzers mest ikoniske tekstserier, herunder Truisms, Inflammatory Essays (1979-82), Living (1980-82), Survival (1983-85)Mother and Child (1990) og Arno (1996)  

Tilsammen danner elementerne et kunstværk, der forholder sig til ARoS' unikke arkitektur, modsvarer tankernes flygtige natur med stenens bestandighed og inviterer besøgende til at læse, reflektere og hvile.   

Når ord er hugget i sten, kan de berøres og læses med hånden, og de bliver opfattet anderledes, end når de er nedfældet på papir. Marmor og granit fastlåser tiden, mens elektroniske skilte og projektioner sender et markant anderledes signal.

I en verden af tekstbeskeder og tweets er Holzers banebrydende arbejde mere relevant end nogensinde. Hendes værker udspringer af et ønske om at lave kunst for et bredere publikum, når hun transformerer skriftsproget og inviterer sine beskuere til kritisk refleksion om fastlåste antagelser og adfærdsmønstre. 

For Aros blev erhvervet til ARoS samling i 2023 med støtte fra Augustinus Fonden.  

"Erhvervelsen af Jenny Holzers værk er af stor betydning for ARoS, da Holzer, sammen med Cindy Sherman og Barbara Kruger, er en af de største kvindelige kunstnere i den postmodernistiske generation. Holzers politiske engagement og afsløring af magtens sprog og konsekvenser er lige så relevant i dag, som det har været i de forgangne årtier.

Hun er også en stor inspirationskilde for mange af de samtidskunstnere, vi udstiller på museet, og vi ser erhvervelsen af Holzers værk som en naturlig forlængelse af vores vision om at præsentere epokegørende og kritisk reflekterende kunst," udtalte Rebecca Matthews, museumsdirektør på ARoS, i forbindelse med offentliggørelsen af værket. 

Holzers Truisms, som er en del af For Aros, sammenstiller modstridende holdninger og udsagn for at fremkalde tankevækkende perspektiver om sociale forhold og overbevisninger. Holzers filosofiske tilgang er kendt for at ruske op i fordomme og fastlåste vaner. 

For Aros (2022) er et af ARoS' mest fremtrædende kunstværker og fungerer som åbningsværk for ARoS' galleri med installationskunst på Niveau 0.   

Om Jenny Holzer 

Jenny Holzer (f. 1950) er både kunstner og politisk aktivist med et særligt fokus på kvinders rettigheder. Hun har i en årrække været stærkt kritisk overfor sin samtids behandling af kvinders position og den generelle strukturelle ulighed i samfundet.  

Hendes værker har til formål at forstyrre den, ifølge hende, alt for passive måde det moderne menneske indoptager information, uden at udøve kritisk stillingtagen og uden at stille magthaverne til ansvar.  

Holzer ser sproget som en kampplads, hvor man kan rykke de traditionelle stereotyperinger og rammesætninger af eksempelvis forholdet mellem kønnene, individets forhold til magtens institutioner eller kunstens rolle i samfundet. 

Holzer er internationalt kendt for sine tekstbaserede kunstværker, der ofte er placeret på uventede steder uden for gallerier og museer; fra elektroniske skilte til dagligdags forbrugsvarer og monumentale projektioner på bygninger og landskaber. 

Erhvervelsen af For Aros er muliggjort med generøs støtte fra Augustinus Fonden samt øvrige fundraising initiativer.