Besøgstal for ARoS 2018

Besøgstal for ARoS 2018

Direktør Erlend G. Høyersten udtaler:

”2017 var et fantastisk år. Derfor er det overraskende, at 2018 var skuffende. Vi er i 2018 gået ud med et besøgstal på 722.109. Det er naturligvis skuffende og lavere end forventningerne efter 2017. 

Vi har ikke været gode nok i forhold til timing og til at nå det brede publikum. Vi har ikke nået de forventede besøgstal i vinter- og efterårsferierne, som betyder meget på bundlinjen. For ARoS’ vedkommende har de varme måneder fra april til juli været udslagsgivende, særligt i forhold til vores lokale publikum, mens vi fortsat har godt fat på turisterne.

Selvom det er et skuffende besøgstal for 2018, så skal vi ikke glemme, at det er et stort tal set i forhold til en by med godt 300.000 indbyggere. Vi fik indløst over 500.000 billetter, og det er vi isoleret set meget stolte af. I 2018 har vi også gjort et stort stykke arbejde med forskellige projekter og samarbejder, som vil få stor indflydelse i de kommende år.

ARoS er et museum, der gør tingene anderledes, og som tør tage store chancer. Med en sådan vision, må man også forvente at bølgedale må forekomme.”