Nykonstituering og udskiftning i ARoS’ bestyrelse

Nykonstituering og udskiftning i ARoS’ bestyrelse

Ændringerne er første led i et generationsskifte i bestyrelsen, som det er besluttet at igangsætte over de kommende år. Bestyrelsesformand Carsten Fode vil således udtræde af bestyrelsen i løbet af de næste par år, og bestyrelsesmedlem Niels Lehmann vil udtræde, når den gældende valgperiode udløber.

På årets første bestyrelsesmøde i dag den 7. januar har ARoS’ bestyrelse konstitueret sig som følger:

Formand for bestyrelsen: Carsten Fode

Næstformand for bestyrelsen: Jacob Hansen Beuschau

Efter indstilling fra nomineringsudvalget, der er nedsat i henhold til museets vedtægter § 6.4, har bestyrelsen for ARoS godkendt, at direktør og tidligere byrådsmedlem i Aarhus Steen Stavnsbo (55) er tiltrådt som nyt medlem i bestyrelsen, hvor han afløser statsautoriseret revisor Carsten Mikkelsen, der udtræder af bestyrelsen.

Ændringerne er første led i et generationsskifte i bestyrelsen, som det er besluttet at igangsætte over de kommende år. Bestyrelsesformand Carsten Fode vil således udtræde af bestyrelsen i løbet af de næste par år, og bestyrelsesmedlem Niels Lehmann vil udtræde, når den gældende valgperiode udløber.

I ARoS’ bestyrelse tilstræbes det, at der sidder personer, som med hvert sit kompetencesæt bedst muligt kan varetage de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Der lægges vægt på, at der er bestyrelsesmedlemmer med den fornødne ledelsesmæssige, kultur/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund. Der lægges tillige vægt på en international erfaring. Med Steen Stavnsbo har museet fået et bestyrelsesmedlem, som har erfaring fra det politiske liv, der besidder stærke forretningsmæssige og økonomiske kompetencer, og som har et bredt nationalt og internationalt netværk. Steen Stavnsbo har desuden stor erfaring med bestyrelsesarbejde fra både internationale og danske bestyrelser i såvel den private som den offentlige sektor. I 2018 tiltrådte han som formand for bestyrelsen i Aarhus Letbane. Denne vifte af kompetencer vil styrke ARoS-bestyrelsen i det fortsatte arbejde med at udvikle ARoS til at være et at Europas førende kunstmuseer og en betydningsfuld aktør i samfundet.

Bestyrelsen og hele ARoS vil gerne byde Steen Stavnsbo velkommen og samtidig takke Carsten Mikkelsen for hans årelange engagement og store indsats i ARoS’ bestyrelse. 

Bestyrelsen for ARoS består fra dags dato af følgende medlemmer:

  • Carsten Fode, bestyrelsesformand
  • Jacob Hansen Beuschau, bestyrelsesnæstformand
  • Niels Overgaard Lehmann, bestyrelsesmedlem
  • Danny Lange, bestyrelsesmedlem
  • Laura Hay Uggla, bestyrelsesmedlem
  • Steen Stavnsbo, bestyrelsesmedlem
  • Søren Kronborg Pedersen, bestyrelsesmedlem
  • Kristine Jensen, bestyrelsesmedlem
  • Martha Freud Abildgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant

For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesformand:

Carsten Fode: 2019 7440 / cf@kromannreumert.dk

Presseafdelingen: