Nye medlemmer i ARoS' bestyrelse

Nye medlemmer i ARoS' bestyrelse

Fra januar 2022 får bestyrelsen på ARoS tre nye medlemmer.

Efter indstilling fra nomineringsudvalget, der er nedsat i henhold til museets vedtægter § 6.4, har bestyrelsen for ARoS ved bestyrelsesmødet tirsdag den 17. august 2021 godkendt, at direktør for Salling Marianne Bedsted, CEO i Danske Commodities Helle Østergaard Kristiansen og direktør i Erhverv Aarhus Marc Perera Christensen fra årsskiftet indtræder i ARoS’ bestyrelse.

De tre nye medlemmer erstatter nuværende bestyrelsesformand Carsten Fode, Steen Stavnsbo og Kristine Jensen. Hvor Carsten Fode og Kristine Jensen udtræder som led i et planlagt generationsskifte, træder Steen Stavnsbo ud, da han stiller op som kandidat til Aarhus Byråd senere på året.

I ARoS’ bestyrelse tilstræbes det, at der sidder personer, som med hvert sit kompetencesæt bedst muligt kan varetage de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Der lægges vægt på, at der er bestyrelsesmedlemmer med den fornødne ledelsesmæssige, kultur/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund. Der lægges tillige vægt på en international erfaring.

Bestyrelsen og hele ARoS vil gerne byde Marianne Bedsted, Helle Østergaard Kristiansen og Marc Perera Christensen velkommen.

Bestyrelsen i ARoS består af ni medlemmer. Heraf er de seks udpeget af bestyrelsen efter indstilling fra nomineringsudvalget. To medlemmer er udpeget af Aarhus kommune og et medlem er valgt af museets fastansatte personale.

De bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget efter indstilling fra nomineringsudvalget, består fra 1. januar 2022 af følgende:

  • Niels Overgaard Lehmann
  • Danny Lange
  • Laura Hay Uggla
  • Marianne Bedsted
  • Helle Østergaard Kristiansen
  • Marc Perera Christensen 

Bestyrelsen vil på det første møde i 2022 vælge formand og næstformand.

For yderligere information kontakt:
Bestyrelsesformand:
Carsten Fode: 2019 7440 / cf@kromannreumert.dk