Udstillingsprogram
- forår 2022

Udstillingsprogram
- forår 2022

Jakob Kudsk Steensen, 'Berl-Berl', Halle am Berghain, 2021. © Timo Ohler

I første halvår af 2022 åbner ARoS tre udstillinger. De deltagende kunstnere er fra både Danmark og udlandet, og udstillingerne giver på hver sin måde et indblik i, hvad samtidskunst er. Publikum bliver således præsenteret for forskellige kunstneriske udtryk gennem blandt andet videoværker, lyd, lys og altomsluttende installationskunst, der appellerer til alle sanser.

Viera Collaro – Levitation. Compassion. Transcendence

12. februar til 6. juni 2022, Focus-galleriet niveau 5

Udstillingen Viera Collaro – Levitation. Compassion. Transcendence. præsenterer tre installationer i tre rum om tre åndelige stadier af den amerikansk-danske lyskunstner Viera Collaro (født 1946). I sin helhed viser udstillingen os, hvordan lyset, omgivelserne, farverne og ord, der henviser til medmenneskelige indre processer, står som centrale og tætvævede komponenter i Collaros kunst.

Viera Collaro – Levitation. Compassion. Transcendence er tilrettelagt som et forløb, der starter med værket Levitation (2003), en skulpturel og rumlig lysinstallation, der vidner om Collaros interesse for den meditative praksis og for energien, som ifølge flere yogier kan få et mediterende menneske til at svæve.  Herefter følger værket Compassion (2006), et lys- og tekstbaseret værk, der betoner vigtigheden af medfølelse og empati, som også i Collaros forstand indebærer en erkendelse af, at vi alle er sjæleligt forbundet. I udstillingens sidste rum kulminerer forløbet i mødet med en helt ny værkinstallation, Transcendence (2022), der består af RGB lys i forskellige farver samt af hvidt stof i flere baner, der tilsammen danner en oplyst og farverig labyrint. Transcendence (2022) omhandler øjeblikket, hvor vi eksistentielt set overskrider os selv, og hvor nye erkendelser finder indpas på et dybere plan. 

Vertigo

9. april til 4. september 2022, niveau 1
(Oprindelig slutdato 11. september.)

Udstillingen Vertigo samler en gruppe kunstnere, som ikke hører hjemme under én fælles betegnelse, men som her sættes sammen, fordi de bedriver en kunstnerisk praksis, der på hver sin måde arbejder med at skabe et flydende rum, som fremkalder følelsen af vertigo (på dansk: svimmelhed).

Vertigo har ofte været brugt som en måde at beskrive den oplevelse af voldsomme forandringer, der har indrammet det moderne menneskes eksistens. Vores samtid er præget af ustabil verdensorden, hvor erodering, forskydning og forandring er blevet en del af vores normale eksistens. Hver dag synes at bringe nye kriser, der alle er med til at tilvejebringe en følelse af uro eller frygt. Klassiske identiteter og erkendelsesmønstre er under afvikling, og nye dukker frem med stor hast. Den tiltagende uforudsigelighed giver et billede af en verden i en flydende tilstand, hvor virkelighed og fiktion bliver sværere at adskille, og følelsen af svimmelhed kan således siges at indramme tidens zeitgeist.

De medvirkende kunstnere er blandt andre kinesiske Cao Fei (født 1978), amerikanske Trisha Baga (født 1985) og danske Ann Lislegaard (født 1962).

Jakob Kudsk Steensen – Berl Berl

4. juni til 23. oktober 2022, niveau 1

Fra sommeren 2022 præsenterer ARoS udstillingen Jakob Kudsk Steensen: Berl-Berl med den unge danske billedkunstner Jakob Kudsk Steensen (født 1987). Kudsk Steensen har hen over et år minutiøst affotograferet et vådområde nær Berlin. Dyr, planter og insekter er indfanget af fotografiets linse med en hyperrealistisk detaljenøjagtighed, hvorefter Kudsk Stensen har indarbejdet dem i en gigantisk video- og lyd installation, hvor en 3D virtuel verden åbner sig på store LED-skærme. 

Med udstillingen ønsker ARoS at give en unik mulighed for at blive bekendt med Kudsk Steensens ambitiøse kunstværk Berl-Berl, der knytter et videnskabeligt, hypnotisk og meditativt bånd mellem en dyb viden om det forhistoriske landskab, en klimabevidst nutid og en mulig fremtid. Alt sammen med naturens egne forførende lyde og billeder.

De fire udstillinger Sif Itona Westerberg – Immemorial, J.M.W- Turner – Sun is God, Shoplifter – Hypernature og Lu Yang – Digital Descending fortsætter fra 2021 ind i foråret 2022.

Sif Itona Westerberg – Immemorial

Fortsætter til 23. januar 2022, Focus-galleriet niveau 5

J.M.W- Turner – Sun is God

Fortsætter til 6. marts 2022, niveau 5

Shoplifter – Hypernature

Fortsætter til 24. April, niveau 1

Lu Yang – Digital Descending

Fortsætter til 6. marts 2022, niveau 5

Pressefotos kan frit downloades via Dropbox mod kreditering.

 

For yderligere information kontakt: