ARoS’ udstillings-
program 2023

ARoS’ udstillings-
program 2023

Udstillinger der åbner i 2023

"I 2023 tager vi de besøgende med på en række spektakulære rejser. Vi udforsker idéer gennem spind, collager, lyd og montage. Vi kaster gæsterne ind i verdener, der indhyller dem i anderledes forestillinger, magi og surrealisme for at undersøge mystik og fremtidens kundskab. I 2023 skaber ARoS et socialt rum fuldt af kunstneriske opdagelser med berømte kunstnere som vores guider. De har været med til at ændre den måde, som vi tænker og agerer på – følelsesmæssigt, politisk og psykologisk."

Rebecca Matthews, museumsdirektør, ARoS

Cindy Sherman Untitled #605, 2019 Cotton, wool, acrylic, cotton mercurisé, and polyester cotton woven together 281.9 × 218.4 cm Foto: Robert Wedemeyer © Cindy Sherman. Courtesy the artist, Sprüth Magers and Hauser & Wirth

Erró Science-Fiction Scape, 1992 (detail) Glycerophtalic paint on canvas Polyptych (6 panels), 286 x 1320 cm Reykjavík Art Museum – Erró Collection © Erró / VISDA

Cindy Sherman – Tapestries

4. februar – 5. juni 2023, ARoS Focus-galleriet, niveau 5

Få kunstnere har defineret postmodernitetens æra så tydeligt som Cindy Sherman. Hun er internationalt kendt for sine maskeradeagtige selvportrætter, der dykker ned i identitetsmæssige spørgsmål. Hun undersøger kvindens rolle i forhold til filmmediets patriarkalske blik og som muse for den mandlige surrealistiske kunstner. Hun ser på, hvordan berømmelse opbygges og afspejles i portrættet som genre, og hun undersøger ansigtets og figurernes typologi. Sherman har dermed skabt værker, som eksemplificerer det evigt omskiftende selv, der karakteriserer vores æra – en visuel tid, hvor forskellige personligheder er blevet en forbrugsvare.

Sherman kombinerer den nye teknologi fra det 21. århundrede med et traditionelt håndværk, nemlig fremstilling af vævede billedtæpper. Det er første gang, hun for alvor udforsker et medie, der ligger udenfor fotografiet. Sherman har gennem flere år arbejdet med selvportrætter – ”selfies” – der forvrænger, ændrer og karikerer hendes ansigtstræk, og hun har opbygget en serie billeder, som hun i første omgang delte på de sociale medier. Ved hjælp af de forskellige ansigtsændrende teknologier, der fås til både iPhone og Android, har hun skabt en lang række groteske skikkelser og fiktive figurer.

Billedernes lille format betyder, at de ikke kan omsættes til stor skala som fotografier. I stedet har Sherman brugt fremstilling af vævede vægtæpper til at give de digitalt forvandlede afbildninger samme værdighed og uforanderlighed som de officielle portrætter, der traditionelt blev skabt til adelen og de rige.

Udstillingens billedtæpper er udført i Belgien, hvor vægtæppevævning har været en højt skattet praksis lige siden 1400-tallet. Sherman arbejder helt bevidst med det absurde ved på denne måde at omskabe noget flygtigt og indskrive det i en ny tilstand af historisk ophøjethed.

Erró – The Power of Images

1. april – 3. september 2023, niveau 5

Med udstillingen Erró – The Power of Images viser ARoS den hidtil største udstilling med Erró i Danmark og præsenterer hans imponerende samlede oeuvre for det danske publikum.

Errós kunstneriske proces har løbende udviklet sig, og hans produktion spænder fra kunst og film til tegneserier, videnskab, historie, politik og reklame. Erró har omformet og dekomponeret sit visuelle materiale for at skabe en kunst, der er legesyg og gør op med enhver form for autoritet, men samtidig formår at have et skarp politisk og kunstnerisk indhold. Som forfader til den malede collage (dvs. den kunstneriske praksis at male baseret på montager af færdige collager) har Erró udviklet en satirisk, farverig og sprudlende saga om forbrugersamfundet og politik på verdensplan. Hans detaljerede og ofte foruroligende værker, der frit blander billeder fra forskellige trykkilder, bryder kulturelle stereotyper og blander fortid med nutid og fiktion med virkelighed.

Udstillingen Erró – The Power of Images er blevet skabt i et nordisk tværinstitutionelt samarbejde med Reykjavík Art Museum. Udstillingen er produceret af Reykjavík Art Museum og planlagt i samarbejde med ARoS.

Annette Messager Daily, 2015-2016 Installation view of the exhibition Annette Messager, Comme si (as if) in LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, France Courtesy the artist & Marian Goodman Gallery Photograph : N. Dewitte / LaM

Night and Fog, 2016 Installation view at Kunsthaus Bregenz, Austria, 2016 Photograph: Markus Tretter

Annette Messager

27. maj – 22. oktober 2023, niveau 1

Udstillingen er en omfattende solopræsentation af den internationalt anerkendte franske kunstner, Annette Messager. Den giver et unikt indblik i Messagers kunstneriske praksis, som indtil nu ikke har været udfoldet på en dansk kunstinstitution.

Messager har gennem sit kunstneriske virke udforsket surrealismen som modus operandi for sin feministiske praksis. Inspireret af kvindelige kunstnere som Meret Oppenheim, Eileen Agar og Louise Bourgeois beskæftiger Messager sig med forvridning og psykologisering af folkeeventyr, moderrollen og kvindens position i et moderne familiemønster.

Udstillingen inviterer de besøgende til at udforske deres egen personlige fortælling gennem fiktion og historie og til at opdage, at det okkulte, surreale og magiske lever i os alle. Udstillingen består af hidtil usete og ældre værker, tegninger og installationer, hvor Messager med sit oeuvre skaber et rum, hvor virkeligheden latterliggøres og hånes via fiktionens magi.

Udstillingen er udarbejdet i tæt samarbejde med Annette Messager og Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM).

Susan Philipsz

1. juli – 3. december 2023, ARoS Focus-galleriet, niveau 5

Susan Philipsz arbejder med lyd. Stemmen og musik er hendes materialer. Philipsz har udforsket lydens psykologiske og skulpturelle potentiale, når den forplanter sig, kastes tilbage og hvirvler rundt i rummet. Kunstnerens sammenkædninger af arkitektur og sang øger den besøgendes bevidsthed om omgivelserne og indbyder til eftertanke.  

Den musik, som Philipsz vælger – lige fra 1500-tallets ballader over irske folkemelodier til David Bowies Ziggy Stardust – forholder sig specifikt til det sted, hvor værket er installeret. Selvom hvert enkelt værk er unikt, går mange af fortællingerne og referencerne ofte igen. De udforsker velkendte temaer som tab, længsel, håb og tilbagevenden. Disse almenmenneskelige fortællinger udløser personlige reaktioner i beskueren, og samtidig bygger de bro mellem det individuelle og det kollektive og mellem indre og ydre rum.

Susan Philipsz blev oprindeligt uddannet billedhugger i Skotland og Nordirland. I hendes lydværker ses et fornyet engagement i de holdninger og idéer, der i sin tid opstod i 1970’erne ud fra tanker og begreber om flygtighed i kunsten. Hun har udvidet feltet for lydskulpturelt arbejde ved at krydse det med rum og sted for at producere skulpturelle, arkitekturorientrede og sociale happenings, der lever i de flygtige og ​​tilfældige lydmøder.

Som hun har sagt: ”Grunden til, at jeg bruger lyd, er, at den definerer rummet og udløser erindringer. Min hensigt er at bruge dens psykologiske indvirkning på folk til at gøre dem opmærksomme på det sted, de befinder sig i øjeblikket.”

Salvador Dalí Impressions d'Afrique, 1938 Collection Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Purchase with the support of: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, Vereniging Rembrandt, Prins Bernhard Cultuurfonds, Erasmusstichting, Stichting Bevordering van Volkskracht 1979 / Creditline photographer: Studio Tromp

Patricia Domínguez in collaboration with Emilia Martín Matrix Ve get al Analogue Picture , 2022 Commissioned by Screencity Biennial with the support of Cecilia Brunson Projects

A Surreal Shock – Masterpieces from Museum Boijmans Van Beuningen

7. oktober 2023 – 21. januar 2024, niveau 5

A Surreal Shock – Masterpieces from Museum Boijmans van Beuningen giver en omfattende introduktion til den surrealistiske bevægelse, der i dag endnu engang bruges som inspiration for en ny generation af kunstnere.

Samarbejdet med Bojimans Van Beunigen har givet ARoS en unik mulighed for at præsentere ikke blot mesterværker af kunstnere, som sjældent udstilles i Danmark, men også at placere dem side om side med deres danske kollegaer. Det er en unik mulighed i dansk kunsthistorie.

Med mere end 100 værker viser udstillingen centrale værker af Salvador Dalí og René Magritte samt store værker af blandt andre Man Ray, Joan Miró, Leonora Carrington, Eileen Agar og Max Ernst. Værkerne på udstillingen er meget forskellige i brug af materialer, teknik og stil, hvilket afspejler de forskellige surrealisters arbejdsmetoder og idéer. De finder en skønhed i drømme og det underbevidste og bruger det i deres kunstneriske udtryk.

Udstillingen præsenterer også danske surrealister som Sonja Ferlov Mancoba, Rita Kernn-Larsen og Vilhelm Bjerke Petersen og giver dem en plads i den internationale surrealistiske bevægelse. A Surreal Shock – Masterpieces from Museum Boijmans van Beuningen præsenterer både de mange ligheder og nogle af de forskelle, der er mellem den danske og den internationale bevægelse.

Udstillingen er blevet til i tæt samarbejde med Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam.

The Cosmos Within
2. december 2023 – 7. april 2024, niveau 1

The Cosmos Within præsenterer en række internationale kunstnere, som på tværs af tid og sted arbejder i krydsfeltet mellem kunst, healing og magi. Foreløbigt er Tori Wrånes, Rachel Rose, Emma Kunz, Emil Westman Herz, Susanne Treister, Patricia Dominguez, Tabita Rezaire, Zheng Bo og Evan Ifekoya er blandt udstillingens kunstnere. På tværs af tid og sted arbejder de med kunsten som en form for portal, der leder os ind i alternative og sanselige verdener, hvor nutidsmenneskets forhold til naturen, kroppen og det åndelige gentænkes og genoplives.

Gennem et bredt mediemæssigt spænd, der bl.a. involverer tegninger og malerier af schweiziske Emma Kunz og britiske Susanne Treister, en ny performance af norske Tori Wrånes, samt altomsluttende video- og installationsværker af amerikanske Rachel Rose, fransk-guineanske Tabita Rezaire, kinesiske Zheng Bo, britisk-nigerianske Evan Ifekoya, japanske Ai Arakawa og chilenske Patricia Dominguez, præsenteres vi for en række kunstnere, der gennem kunsten medierer og tematiserer verdens åndelige kræfter.

Sammen optræder de som formidlere af ’nye kosmologier’, der enten vækker mystiske og åndelige praksisser og traditioner til live eller på anden vis sammentænker spirituel tænkning og filosofi med nutidens – og fremtidens – skærmspundne og teknologiske samfund. I en samtid præget af kriser er det ikke tilfældigt, at både kunstnere og publikum søger alternative tankefællesskaber, enten ved at konstruere nye verdener eller ved at genoplive gamle. Derfor ønsker ARoS med udstillingen The Cosmos Within at give inspiration til andre måder at forstå nutidens moderne samfund, der ellers defineres af altomfattende digitale systemer, klimaforandringer samt politiske, sociale og religiøse konflikter.

ARoS Public Engagement 2023

Public Engagement har en naturlig klangbund i ARoS’ aktuelle udstillinger og de dertilhørende tematikker. 

I 2023 inviterer ARoS Public Engagement gæsterne til at hive strikketøjet frem, klæde sig ud som de gamle dadaister, der lagde grundstenen til surrealismen eller til at dykke ned i et alsidigt filmspor – et mangfoldigt, tværkunstnerisk og nytænkende aktivitetsprogram, som vil udspille sig på museet og i det omkringliggende samfund.

ARoS Public Engagement ser endvidere frem til et forestående samarbejde med Aarhus Teater i forbindelse med særudstillingen A Surreal Shock – Masterpieces from Museum Boijmans van Beuningen, som involverer publikum i et tværkunstnerisk, festligt møde mellem billed- og scenekunsten.

Med Public Engagement ønsker ARoS at medvirke aktivt til den internationale definition af fremtidens museum ved at undersøge, hvad fremtidens museum er, hvem fremtidens museum er til for, og hvor man møder det. Med særlig vægt på ordet ’engagement’ ønsker ARoS Public Engagement at markere en ny form for partnerskaber på tværs af institutioner og faggrænser – alt sammen med publikums deltagelse i centrum.

Fra 2022 fortsætter de to udstillinger Franciska Clausen – Hele billedet og Chiharu Shiota - Invisible Line. I december 2022 åbner ARoS også for adgang til installationen Colony Howl af Jonah Freeman & Justin Lowe.

Franciska Clausen – Hele billedet

Til 26. februar 2023, niveau 5

Franciska Clausen – Hele billedet åbnede den 8. oktober 2022. Udstillingen er den hidtil største præsentation af den danske kunstner Franciska Clausen (1899-1986), som er særlig kendt for at være en del af den kunstneriske avantgarde i begyndelsen af det 20. århundrede. Med afsæt i over 190 værker, skitser, fotografier, breve og arkivmateriale samt nye forskningsperspektiver belyser udstillingen Clausens bredtfavnende tilgang til kunsten. Som en vifte af forskellige stiludtryk og tematikker viser den os, hvordan Clausen rummede flere kunstneridentiteter, der udfoldede sig på samme tid. Udstillingen arbejder således med syv temaer: avantgardisten, portrætmaleren, modernisten, maskinæstetikeren, surrealisten, designeren og plakatkunstneren Franciska Clausen.

Chiharu Shiota – Invisible Line

Til 16. april 2023, niveau 1

Udstillingen Invisible Line viser seks store installationer, der tilsammen giver publikum mulighed for at fordybe sig i Shiotas særegne universer. Udstillingen afsøger Shiotas interesse for temaer som menneskets dødelighed, erindring og livets mange gådefulde forbindelser, som vores erfaringer væver sammen i et netværk af usynlige linjer.

Invisible Line retter blandt andet opmærksomheden mod Shiotas ofte ydmyge, men altid stærke tegninger og malerier og lader os derved se, hvor væsentlige de er som værker. Blandt dem finder vi nye værker, der afspejler kunstnerens overvejelser om dødelighed, krop og sjæl. Udstillingen viser også en af Shiotas smukkeste installationer – Last Hope. En altomsluttende trådinstallation som er skabt for at vække vores undren og nære vores håb. Og et af hendes mest direkte og hudløst ærlige værker – Light in the Darkness – formidler uden den mindste tøven Shiotas kamp med den smerte, frygt og sorg, som man oplever under et kræftforløbs svære prøvelser.

Freeman & Lowe Colony Sound (Radio Shield), 2019 - 2020 ARoS Aarhus Art Museum Installation View Courtesy the Artists and ARoS Aarhus Art Museum Photo: Anders Sune Berg

Jonah Freeman & Justin Lowe, Colony Howl

Fra 16. december 2022, niveau 0

I efteråret 2020 præsenterede ARoS en omfattende installationsudstilling af den amerikanske kunstnerduo Jonah Freeman & Justin Lowe med titlen Colony Sound. Udstillingsperioden blev desværre kortvarig, da museet blev nødt til at lukke grundet Covid-19, men efterfølgende har museet erhvervet dele af udstillingen med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet. Installationen Colony Howl kan opleves fra den 16. december 2022 i ARoS installationsgalleri.

At befinde sig i Freeman & Lowes installationer er som at træde ind på et filmsæt, hvor de andre aktører er væk og kameraerne er slukket. Siden 2008 har de arbejdet på en række forskellige historiske og fiktive fortællinger i deres store, labyrintiske og arkitektoniske installationer. I Freeman & Lowes værker udforskes dynamikken mellem et samfund og den modkultur, der opstår i opposition hertil. Værkerne konfronterer os både fysisk og intellektuelt.

En gennemgående fortælling er den om den fiktive by kaldet ”San San”, som stammer fra den litterære sci-fi-fortælling The Year 2000 skrevet af futuristen Herman Kahn skrev i 1967. Her forestillede Kahn sig, at byerne langs den amerikanske vestkyst, fra San Diego til San Francisco, ville vokse sammen og danne ét enkelt, gigantisk bykompleks. Dette område kaldte han ”San San”. 

Pressefotos kan frit downloades via Dropbox mod kreditering.

For yderligere information, kontakt:  

Astrid Ildor · asil@aros.dk · 61 90 49 42