Vertigo

Vertigo

En udstilling der udvider begrebet svimmelhed til at spejle en samtid præget af voldsomme forandringer.

9. APRIL TIL 4. SEPTEMBER 2022, NIVEAU 5
(Obs. tidl. lukkedato 11. september)

Den 9. april åbner ARoS udstillingen Vertigo, der præsenterer fem installationsværker af en række markante samtidskunstnere fra forskellige steder i verden. Værkerne har det til fælles, at de udover deres visuelle kvaliteter besidder en høj grad af kompleksitet, og dermed afspejler de den samtid, de er skabt i. Uden at være direkte politiske forholder værkerne sig til det omkringliggende samfund ved blandt andet at pege på sammensatheden af den menneskelige eksistens.   

”Med udstillingen Vertigo ønsker vi at give publikum et indblik i en komplekse samtid. En samtid der blandt andet er med til at skabe en følelse af uro og frygt. Det er vores opgave som kunstmuseum at være relevant og afspejle den samtid, vi lever i, og derfor er netop denne udstilling vigtig for ARoS og vores publikum lige nu.” siger direktør på ARoS Rebecca Matthews.

EN UDVIDELSE AF BEGREBET VERTIGO
Begrebet vertigo eller svimmelhed forbinder vi normalt med en fysisk og sanselig oplevelse af at være desorienteret. Der er tale om en fysisk reaktion på en udefrakommende kraft, der påvirker os og medfører, at verden ikke fremstår klart, men i stedet flimrer for øjnene af os og medfører, at vores almindelige orienteringspunkter forsvinder.

”I udstillingen Vertigo udvider vi begrebet til også at være en mental tilstand, der spejler en samtid præget af de voldsomme forandringer, som vi alle gennemlever i disse år. Det digitale samfund, pandemier og klimaomvæltninger er alle voldsomt aktuelle fænomener, men som samtidigt gør både nutiden og fremtiden uhåndgribelig og abstrakt,” fortæller udstillingsansvarlig og museumsinspektør Jakob Vengberg Sevel.

FEM MARKANTE KUNSTNERE
Udstillingens kunstnere prøver alle at sætte billeder på, hvordan det føles at være menneske midt i en tid, hvor alt er foranderligt. Hvordan skal man drømme eller forstille sig en kompleks fremtid? Hvordan kan kunsten finde en form på det, der fremstår uerkendbart og abstrakt? Fælles for udstillingens kunstnere er, at de lader det komplekse og det uhåndgribelige være værkets omdrejningspunkt, og de lader publikum sanse det komplekse og overvældende.

Ann Lislegaard (f. 1962, Danmark)
Crystal World, 2006
Lislegaard er særligt kendt for at benytte ny teknologi i det kunstneriske arbejde. Hun henter inspiration i science fiction-genren som en alternativ indgang til fortælling og de sociale og psykologiske strukturer, som vi forstår verden igennem. Hun arbejder ofte med individets rumlige forståelse og grænsen for perception, ligesom hun udforsker grænserne mellem fiktion og virkelighed.

Cao Fei (f. 1978, Kina)
Nova, 2019
Cao Fei er en kinesisk multimediekunstner, hvis værker ofte udforsker det virtuelle, og hvordan samtidens hastige teknologiske udvikling radikalt forandrer vores forståelse af os selv og vores placering i verden. Mennesket er ikke længere blot en fysisk, målbar krop, men har nu også et hav af digitale aftryk. Den nye virkelighed, vi alle bebor, bliver i Cao Feis værker aldrig entydigt til en dystopi eller en utopi. Med satirisk og surrealistisk humor forholder Cao Feis værker sig ofte til temaer som den moderne storby, det moderne menneskes eskapisme via virtuelle platforme, eller de forhold, der præger de kinesiske arbejdere, som muliggør den nye teknologiske revolution.

Jeremy Shaw (f. 1977, Canada)
Phase Shifting Index, 2020
Den canadiske kunstner Jeremy Shaw udforsker ofte kulturelle og videnskabelige fænomener, hvor transcendentale oplevelser spiller en central rolle. Mange af hans værker kredser om temaer som trossystemer, neurovidenskab, subkultur og dans. Flere af disse temaer indgår også i værket Phase Shifting Index, som vises i udstillingen.

Julian Charrière (f. 1987, Schweiz)
Vertigo, 2021
Charrières værker er ofte baseret på en undersøgende praksis, som lader videnskabelige praksisser overlappe, eksempelvis indenfor geologi, biologi, fysisk, historie og arkæologi. Hans værker har tit karakter af netop arkæologiske undersøgelser af et fænomen, hvor han ved at afdække emnet fra flere vinkler kommer frem til komplekse og ikke-entydige konklusioner. Mange af hans værker tematiserer menneskets søgen efter at bemestre og overvinde naturen og dens ressourcer, og værkerne viser de mange problemstillinger, som dette medfører.

Trisha Baga (f. 1985, USA)
Mollusca & The Pelvic Floor, 2018
Den amerikanske kunstner Trisha Bagas kunstneriske produktion spænder over en lang række medier fra video til skulpturelle elementer. Ofte arbejder hun med altomsluttende installationer, hvor hun kombinerer flere kunstneriske medier i en samlet totalinstallation.

Udstillingen er gjort mulig med støtte fra
SC Van FondenNy Carlsberg FondetBeckett Fonden

Udstillingsansvarlig
Jakob Vengberg Sevel, museumsinspektør på ARoS.

Pressefotos kan vederlagsfrit downloades fra DropBox mod kreditering.

For yderligere information

Udstillingsansvarlig
Jakob Vengberg Sevel: jvs@aros.dk / 2835 2656

For yderligere information, kontakt:  

Astrid Ildor · asil@aros.dk · 61 90 49 42